Del siden på
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rehabilitering

Det er urealistisk å tro at alt skal bli som før hjerneslaget. Målet med rehabiliteringen er at man skal bli så uavhengig som mulig.

Rehabiliteringen er avhengig av mange ting, og det er umulig å si hvor lang tid det vil ta:
  • noen kan bli nesten som før i løpet av uker eller måneder
  • halvparten kan bli nesten som før etter noen år
  • mindre enn 1/3 vil bli helt som før
Begrensninger

Tretthet etter hjerneslag gjør at man fort blir trist eller nedstemt. Utholdenhet er nødvendig for å kunne opprettholde motivasjonen under rehabilirteringen.

Trening kan bare brukes i korte perioder da kroppen blir veldig rask sliten.

De første dagene

Forskning har vist at det er best å komme på et sykehus med slagenhet straks.

Alvorsgraden av hjerneslaget viser hvor stor grad av pleie du trenger både i startfasen og senere:
  • De med store skader, slik som svelgeproblemer, svakt bevisthetsnivå og lammelser trenger omfattende pleie. Problemer med inkontinens, forstoppelse, hudproblemer og smerter krever kontinuerlig tilsyn for å unngå
  • Pasienter med mindre alvorlig hjernesleg kan bli sendt hjem og motta behandling på hjemstedetsamtidig som de er under behandling /tilsyn av sin fastlege. Om nødvendig kan de bli sendt til en rehabiliteringsklinikk for en kortere periode.
Del saken på
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Logg inn