Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for slagrammede (org.nr. 990 778 612), ved sine hoved- og lokalstyrene, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i organisasjonen.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

 • Medlemmer
 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører

Eksempler på behandlingsaktiviteter er: 

 • Registrere nye medlemmer
 • Føre medlemsregister
 • Fakturering

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato
 • Kontaktdetaljer som e-post, adresse og telefonnummer

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å administrere medlemskap
 • Eksplisitt samtykke
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser, for eksempel for å forsvare et rettskrav

Enkeltpersoner (medlemmer) kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke
 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av disse
 • Endre sine personopplysninger
 • Be om sletting av sine personopplysninger
 • Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger
Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger
Virksomheten kan utlevere personopplysninger (navn, epost og eventuelt telefonnummer og/eller adresse) til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Orgservice for medlemsregister, økonomi og regnskap
 • Styreweb for regnskap
 • Klopp AS for likepersonslogg

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten benytter informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider for innsamling av statistikk. Det foretas ingen identifisering av den enkelte brukeren som person i forbindelse med anvendelse av cookies.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en skriftlig klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på epost post@slagrammede.org.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.