Del siden på
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hjernecella

Hjernecella er Norsk forening for slagrammedes medlemsblad og utkommer med 4 nummer i året. Bladet inneholder faste spalter som leder, redaktør, likepersonsspalte, artikler innsendt fra lokallagene, fagartikler og informasjon om hovedstyret og lokallagene samt kryssord laget til oss i hver utgave.

Artikler til Hjernecella sendes til redaktør:

Jannicke Boug
Solbråtanveien 22, 1410 Kolbotn
Mobil: 922 58 241
E-post: hjernecella.red@gmail.com

Logg inn for å lese utgavene digitalt

Del saken på
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Logg inn

Logg inn