Hjernecella

Hjernecella er Norsk forening for slagrammedes medlemsblad og utkommer med 4 nummer i året. Bladet inneholder faste spalter som leder, redaktør, likepersonsspalte, artikler innsendt fra lokallagene, fagartikler og informasjon om hovedstyret og lokallagene samt kryssord laget til oss i hver utgave.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.