Fakta om hjerneslag

Når ett hjerneslag inntreffer, skjer det ofte uten forvarsel. Den som blir rammet av slag, og deres pårørende kan oppleve dette som ett sjokk. Hjerneslag kan skape sorgreaksjoner på grunn av store endringer i livet.

Ett hjerneslag oppstår når blodtilførselen til celler i hjernen blir stoppet. Cellene får ikke oksygenet og næringen de trenger. Ingen hjerneslag er like. Symtomer kan være problemer med å:

  • Prate
  • Smile
  • Løfte
  • Ved noen av disse symptomene ring 113

Iskemisk hjerneslag
Iskemiske hjerneslag (hjerneinfarkt) oppstår enten ved en celebral trombe eller en cerebral embolus.

Cerebral trombe er en blodpropp som er dannet i en blodåre som fører blod til hjernen. En trombe dannes gjerne der det er en skade i åreveggen eller att den er forkalket

Hjerneblødning
Det er to typer hjerneblødninger: intracerebral blødning eller Subaraknoidalblødning. Intracerebral blødning er inne i hjernen. Subaraknoidalblødning er i hjernehinnen.

Høyre og venstre side av hjernen
Hvilken side av hjernen hjerneslaget berører, vil få konsekvenser for hvilken side av kroppen som blir rammet. Venstre side av hjernen kontrollerer høyre side av kroppen, og høyre side kontrollerer venstre side av kroppen. Hver side av hjernen har forskjellige funksjoner, dette vil gi utslag i symptomer man får.

Venstre side av hjernen kontrollerer normalt lesing, skriving, tale og forståelse. Du vil derfor sannsynligvis ha talevansker dersom hjerneslaget er på venstre side.

Bevegelse, følelse og syn er kontrollert på begge sider av hjernen. Du kan derfor få slike utslag uansett på hvilken side hjerneslaget sitter.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.