Del siden på

Hovedstyret

2020-2021

LEDER
Aud Løland
Riskestien 18B, 4635 Kristiansand S
957 31 976
E-post

NESTLEDER
Marianne Tangen
406 34 430
E-post

KASSERER
Thor Arne Samuelsen
Dyrløkkeveien 6A, 1448 Drøbak
908 52 731
E-post

STYREMEDLEM
Anne Grete Juliebø
E-post

STYREMEDLEM
Anne-Karine Nilsen
983 31 194
E-post

STYREMEDLEM
Jan Helge Tuv
411 61 795
E-post

VARAMEDLEM
Torfinn Hagen
Jullumsvegen 48, 7517 Hell 
908 43 574
E-post

VARAMEDLEM
Jannicke Boug
922 58 241
E-
post

Del siden på

Logg inn

Logg inn