Ung slag 2023

Når slaget rammer deg tidlig i livet

Siste helgen i april arrangerte NFS «Ung slag» på Lillestrøm. 23 deltagere fra ulike lokallag deltok.
Flere av de fremmøtte kjente hverandre fra tidligere, men det var også nye fjes å se. Helgen brukte
vi på spennende foredrag og sosialt samvær.

Tekst: Jan Helge Tuv, styremedlem

Det er ikke bare selve hjerneslaget som rammer ekstra hardt når man er ung, mange opplever det
også som et realt knyttneveslag i fjeset, som setter hindringer for drømmer, karriere, familieliv og
hverdag. Det er derfor fint å kunne møtes i fellesskap og snakke med andre som er i lignende
livssituasjon, lytte til andres erfaringer, ha gode samtaler og kanskje finne nye måter å tenke på og
finne løsninger til utfordringene man støter på.

Brukermedvirkning og selvhjelp
Første foredragsholder var Mona Skjelland, professor og overlege i nevrologi ved Rikshospitalet.
Hun ga oss en oversikt over hvem som blir regnet som ung og slagrammet. Hun fortalte om ulike
årsaker til at unge får slag. Det viser seg at flere yngre slagpasienter er født med en klaffefeil i
hjerte. Andre årsaker kan være P-pillebruk, narkotikabruk og selvfølgelig andre årsaker. Hun
fortalte videre om at yngre slagpasienter ofte har en god og rask effekt av trombolyse
(blodfortynnende) og rehabilitering. Marius Løken holdt foredrag fra eget liv og om veien tilbake
etter «Halloweendrapet» Anne Lise Kristensen, avdelingsleder for brukermedvirkning og
brukerstyring i Vestre viken helseforetak holdt innlegg om brukermedvirkning. Hun fortalte om
ulike rettigheter man har som pasient og brukerstyrt personlig assistanse. Et av våre medlemmer;
Sol Angelica Måne snakket om sine erfaringer og vi samtalte rundt selvhjelp. Et annet medlem;
Hilde Magelssen, holdt et innlegg om å leve med fatigue.

Sex, samliv og jobb
600 personer mellom 15 og 50 år blir rammet av hjerneslag hvert år i Norge. Hilde Bergersen,
psykolog og spesialist i klinisk nevropsykologi ved Sunnaas Sykehus ga oss et innblikk i ulike
utfordringer disse unge møter på. Hun snakket om arbeidsliv og ulike problemer knyttet til samliv
og sex for denne gruppen. Hvordan hjerneslaget påvirker en selv og de som står en nær. Deltakerne
delte også fra eget liv og problemer de møter i egen hverdag. Bekymringer og erfaringer og hvordan
håndtere det. Flere setter pris på å ha et trygt sted å åpne seg om sine utfordringer. Nye vennskap
skapes i fellesskap med andre. Fellesskap er viktig på Ung Slag. I tillegg til felles lunsjer og
middager ble det også i år arrangert quiz og Kahoot. Dette skaper en hyggelig og inkluderende ramme
rundt konferansen.

Fakta:
Hvert år: 600 mennesker får hjerneslag: 15-50 år
Hvert år: 200 mennesker får hjerneslag under 15 år
Særlig mange kvinner mellom 20-35 år blir rammet
Unge blir bedre raskere
95% av de unge rammede lærer å gå
(kilde: Slagenheten, Haukeland Universitetssykehus)

Nyttige nettsider:
slagkurs.no
helsenorge.no
hjerneslag.org

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.