Del saken på

Nytt Styremedlem i SAFE

Norsk forening for Slagrammede sitt hovedstyre er så stolt over at NFS er medlem i SAFE, og at vi også har et styremedlem Marianne Tangen med i SAFE, Stroke Alliance for Europa.

Der har vi en stor mulighet for inspirasjon og ny kunnskap om hjerneslag og behandling.

Vi i Norsk forening for Slagrammede er stolte og glad for å ha fått denne muligheten.

Del saken på

Logg inn

Logg inn