Nytt om hjerneforskning fra SAFE

FORSKNING PÅ HJERNESLAG

Den europeiske slagforenigen, SAFE (Stroke Alliance for Europe), deltar i mange forskningsprosjekter relatert til hjerneslag og som er finansiert gjennom EUs Horizon 2020 forskningsprosjekt.

Som medlem av SAFE tar vi del i dette viktige arbeidet for å bedre behandlingen av hjerneslag.

Nedenfor er fire viktige prosjekter som foregår nå. Alle disse prosjekter foregår i mange forskjellige land og i forskjellige sykehus i Europa slik at antallet pasienter involvert blir stort nok til at resultatet er riktig.

PRESTIGE-AF    

Dr Eleni Korompoki, MD, PhD, FESO, Clinical Research Fellow in Stroke Medicine

Division of Brain Sciences, Imperial College London

Dette er et forskningsprosjekt som vil vise om en person med hjerneblødning kan få antikoaliserende middel for å forhindre blodpropp ved hjerteflimmer. På nåværende stadium vet vi ikke hvordan vi skal forebygge hjerneslag for disse pasientene.

Prosjektet omfatter mange spesialiteter så vi trenger partnere med ekspertise i hjerneslag, kardiologi, genetikk, biomarkører, nevroradiologi og modellering for å nevne noe.

PRECIOUS

Jeroen de Jonge, Neurology Resident

UMC Utrecht

PRECIOUS står for forebygging av komplikasjoner for å forbedre resultatet hos eldre pasienter med akutt hjerneslag og for å se på bedre måter å lette rehabiliteringen hos pasienter over 66 år. Etter et hjerneslag kan pasientene få komplikasjoner som feber eller lungebetennelse. Pasienter som får komplikasjoner, vil vanligvis få dårligere rehabilitering enn de uten komplikasjoner. Normalt blir komplikasjonene behandlet når de oppstår. Feber blir behandlet med paracetamol, kvalme og oppkast med metoclopramide, og infeksjoner med antibiotika. I dette forsøket vil vi gi behandling før symptomene oppstår for å teste om vi kan forebygge komplikasjoner og derigjennom forbedre rehabiliteringen. 

SVDs@Target

Danielle Kerkhofs, PhD candidate

Maastricht Universitet

SVDs@target prosjektets mål er å forklare underliggende mekanismer ved små-åre sykdommer i hjernen og å oppdage nye måter å behandle disse. CSVD (små-åre sykdom) er en paraplybetegnelse brukt på forskjellige syklige forandringer som påvirker de minste årene i hjernen. Det bidrar til ¼ av alle hjerneslag og nesten 45 % av alle demens-tilfellene. Ved å finne de underliggende mekanismer til sykdommen, håper vi å finne nye måter til å utvikle behandling for spesifikke små-åre-sykdommer i hjernen.(CSVD).

PROOF

Dr Sven Poli, Deputy Medical Director
Dept Neurology & Stroke, Universitet i Tübingens

Rekanalisering av tette årer er etablert behandling av hjerneslag i dag. Til tross for vellykket rekanalisering får mange pasienter hjerneslag fordi hjerneceller dør før rekanaliseringen blir gjennomført. Hovedårsaken til død av hjerneceller er mangel på oksygen. Å puste rent oksygen (i stedet for vanlig romluft) øker oksygenet I blodet. Det økte oksygenet i blodet bør kompensere for mangel på oksygen og derved holde hjernecellene i live inntil åren har blitt suksessfullt rekanalisert.

Dersom oksygen virker, kan behandlingen starte allerede hjemme når symptomene inntreffer. Dette vil revolusjonere slagbehandlingen, da det gir tid til hjernen inntil reperfusjon.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.