Fagstoff om hjernen: Hjernedelenes ulike funksjoner, fra psykologisk.no

De som har overlevd hjerneslag og deres pårørende får en brå læringskurv—plutselig blir vi overveldet av informasjon fra alle kanter. Følgende artikkel fra psykologisk.no er informativ og forståelig. Du finner den i sin opprinnelige kontekst her.

Har venstre og høyre hjernehalvdel ulike funksjoner? Nobelprisvinneren Roger Sperry undersøkte i en klassisk studie.

TEKST: Karen Eimot og Madeleine Dalsklev

På 1960-tallet ble enkelte pasienter med kraftig epilepsi behandlet ved å kutte nervefibrene som gjør at venstre og høyre hjernehalvdel kan kommunisere med hverandre.

De såkalte split brain-pasientene gjorde det mulig for nevropsykologen Roger Sperry (1913–1994) og kollegaene hans ved California Institute of Technology å undersøke et sentralt spørsmål innenfor psykologien og nevrovitenskapen: Hvor spesialisert er ulike deler av hjernen?

NOBELPRISVINNER: Roger Sperry fikk Nobelprisen i 1981 for sin banebrytende forskning på split brain-pasienter. Foto: US National Library of Medicine.

Menneskehjernen består av en høyre og en venstre hjernehalvdel, også kalthemisfærer. Signaler sendes mellom de ulike hemisfærene via en tykk samling av nervefibre som kalles corpus callosum. Når corpus callosum kuttes, kan hjernehalvdelene ikke lenger kommunisere med hverandre.

Hvilken hjernehalvdel kan lese?

Gjennom en serie eksperimenter med split brain-pasientene kunne Sperry og medarbeiderne undersøke om høyre og venstre hjernehalvdel er spesialisert for ulike oppgaver.

I eksperimentene ble pasientene plassert foran en skjerm og bedt om å fokusere på en prikk midt på skjermen. Samtidig ble ord eller bilder vist på enten høyre eller venstre side av skjermen. Fra før visste forskerne at når noe blir vist på høyre side av skjermen, registreres det av høyre synsfelt og sendes videre til venstre hjernehalvdel. Når noe vises på venstre side av skjermen, registreres det av venstre synsfelt, og informasjonen sendes videre til høyre hjernehalvdel.

Hva skjer når hjernehalvdelene ikke lenger kan kommunisere normalt?

Når ord ble vist på høyre side av skjermen, klarte pasientene å forklare hva de hadde sett. Hvis ordene derimot ble vist på venstre side av skjermen, klarte de ikke lenger å sette ord på det de hadde blitt vist.

Fikk Nobelprisen i 1981

Når pasientene så bilder av spesifikke objekter på venstre side av skjermen, og deretter ble bedt om å kjenne på ulike objekter bak skjermen med venstre hånd, klarte de likevel å velge ut det samme objektet som de hadde blitt vist på skjermen. De var ikke i stand til å navngi objektet før de flyttet det over til høyre hånd. Studiene på split brain-pasienter viste dermed at språklige evner hovedsakelig er lokalisert i venstre hjernehalvdel.

Roger Sperry var den første som kunne dokumentere at menneskets høyre og venstre hjernehalvdel har ulike funksjoner. Hans eksperimentelle studier har hatt stor betydning for vår forståelse av hjernens oppbygging. På bakgrunn av disse funnene ble Sperry tildelt Nobelprisen i fysiologi i 1981.

Her er en videosnutt som viser et eksperiment med en split brain-patient og inneholder et intervju med en av Roger Sperrys tidligere studenter, Michael Gazzaniga:

Kilder

Nobel Media AB (2003). The split brain experiments. Nobelprize.org.

Passer, M., Smith, R., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E. & Vliek, M. L. W. (2009). Psychology, the science of mind and behaviour. Berkshire: McGraw-Hill Education.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.