Invitasjon til å besøke det nye Studio 99 på Sunaas

Britt-Marie Rak, daglig leder på SUN HF poliklinikk Oslo ved Aker helsearena Sunnaas sykehus HF, inviterer til åpne dager på Sunaas, og har sendt følgende innbyelsestekst:

Flere enn 10.000 personer i Norge lever med nedsatt funksjonsevne grunnet skader eller sykdommer i sentralnervesystemet. Flere hundre nye rammes årlig.

De fleste mangler tilfredsstillende treningstilbud når de kommer hjem etter sykehusbehandling og livet skal begynne å leves igjen.

Med treningspoliklinikken Studio 99 på Aker helsearena åpner et helt nytt og innovativt treningstilbud på dagtid for disse gruppene.

Tilbud om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt fra enkeltbrukere/brukerorganisasjoner knyttet til målgruppene til Sunnaas Sykehus HF.

Sykehuset har derfor utviklet en treningslab med treningspoliklinikk og treningssentret i Oslo som åpner juni 2018.

Treningspoliklinikken har som formål å bidra til å gjenvinne fysisk, mental og/eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.

Brukerne av poliklinikken og senteret vil være personer som vil gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.

Hovedgruppen vil være mennesker med ryggmargsskade, multitraume (med amputasjoner), nevrologi og hjerneskade (traumatisk hjerneskade og slag).

Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Studio 99 skal være tilrettelagt for alle, uansett alder og funksjonsnivå, ha fokus på trening og mestring og den helsebringende effekten av å være i fysisk aktivitet samt senke terskelen for trening for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Høsten 2018 vil brukerorganisasjoner få tilgang til treningslokalene på kveldstid og i helgene.

 Vi har mye mer å fortelle om Studio 99 og derfor håper vi at dere vil besøke oss på Åpen dag, som vi arrangerer på følgende tidspunkt:

  • Tirsdag  26.06.18  kl. 09.00 – 18.00
  • Tirsdag  03.07.18  kl. 09.00 – 18.00

https://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/treningslab-studio-99

https://www.sunnaas.no/arrangementer/apen-dag-i-studio-99/21-06-2018

 

Velkommen!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.