Norge med “verdensrekord” i behandling av Hjerneslag.

Fornøyd: Hjerneslag-nestor Bent Indredavik er fornøyd med at 93% av hjerneslag-pasientene nå behandles i hjerneslag enhet. Arkvfoto: Lasse Moe.

 

Norge med «verdensrekord» i behandling av hjerneslag

– Aldri har så mange blitt behandlet i slagenhet. Dette er verdensrekord. Nå er vi faktisk bedre enn svenskene, sier Bent Indredavik.

Fra www.dagensmedisin.no.

Journalist Lisbeth Nilsen.

 

I dag offentliggjør Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre resultater fra flere kvalitetsregistre. Kort oppsummert viser Norsk hjerneslagregister sin årsrapport for 2016 at:

– 93 prosent av hjerneslagpasienter i Norge behandles i slagenhet

– 9 av 11 kvalitetsindikatorer viser fremgang fra 2015

– Mer enn 6 av 10 som får blodproppoppløsende behandling får dette innen 40 minutter etter ankomst til sykehuset

– 7 av 10 pasienter er selvhjulpne tre måneder etter hjerneslaget

Går riktig vei
– Aldri har så mange blitt behandlet i slagenhet. Dette er verdensrekord. Nå er vi faktisk bedre enn svenskene, som ligger på 91 prosent, sier faglig leder av Hjerneslagsregisteret, Bent Indredavik, til Dagens Medisin.

Du kan følge presentasjonen av blant andre hjerneslag-dataene mandag formiddag her.

Indredavik sier det går den riktige veien med norsk hjerneslag-behandling.

– Det har skjedd endringer på flere områder. Det viktigste, og det som har størst effekt er at 93 prosent nå behandles i slagenhet. Dette er som sagt den høyeste andelen i verden, og passer bra med at vi også har høyest overlevelse i Europa.

Fortsatt uønsket variasjon
– Hva er det største forbedringspotensialet ved norsk hjerneslagbehandling?

– Når vi ser på de 11 kvalitetsindikatorene, er landsgjennomsnittet høyt. Men vi har en uønsket variasjon med en del sykehus som fortsatt ligger lavt på kvalitetsindikatorene. Denne uønskede, ikke medisinsk-begrunnede variasjonen er viktig å forbedre. Når vi publiserer på sykehusnivå, er det viktig at sykehusene bruker dataene til forbedring, svarer Indredavik og legger til:

– I 2012, det første året disse kvalitetsregister-dataene ble offentliggjort per sykehus, skrev Aftenposten at hjerneslag-pasienter ikke bør befinne seg i nærheten av Flekkefjord sykehus. Da lå sykehuset på bunnen i oppnåelse av kvalitetsindikatorer. Nå ligger Flekkefjord helt på topp.

– Riktignok er ikke kvalitetsindikatorene vektet, og noen indikatorer er viktigere enn andre, men dette er et godt eksempel på at sykehuset har tatt tak i utfordringene. Dette er slik medisinske kvalitetsregistre bør brukes. Ingen vits å samle data uten at noe skjer, poengterer Indredavik.

Neste år innføres for første gang pakkeforløp for hjerneslag, og Norsk hjerneslagregister skal benyttes som datagrunnlag, ifølge Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.