Norsk studie: Aldri for sent å trene

Presenterte funn: Vi har sett på endring i fysisk form over en gitt periode betyr for risikoen for å få hjerneslag i fremtiden. Dette har ikke tidligere vært sett på på verdensbasis sier Erik Prestegaard. Her legger han frem dataene på ESC i Barcelona.  Foto: Målfrid Bordvik.

Middelaldrende menn som bedret sin fysiske form, har samme risiko for hjerneslag som de som alltid har vært i god fysisk form.

Fra www.dagensmedisin.no
Publisert: 2017-08-28 10.57
Målfrid Bordvik

BARCELONA, DAGENS MEDISIN: Det viser en norsk studie som doktorgradsstipendiat Erik Prestgaard ved Oslo Universitetssykehus presenterte under verdens største kardiologiske konferanse, ESC, i Barcelona.

Det er tidligere vist at måling av fysisk form ved en enkelt test forutsier risiko for hjerte- og karsykdom, men man har ikke visst hvordan endring av fysisk form over en gitt periode påvirker slagrisiko.

For å finne ut av dette har Prestgaard og kollegene gjennomgått materiale fra en studie som ble gjennomført på 1970- og 80-tallet. 2014 friske menn deltok i studien, som pågikk helt frem til 2007.

To tredjedel svekket formen
– Vi målte fysisk form ved bruk av en ergometersykkel med syv års mellomrom og fulgte mennene i totalt 28 år. I tillegg undersøkte vi variabler som blodtrykk, kolesterol og røykevaner. Informasjon om hjerneslag ble samlet inn fra flere hold, blant annet ved å gå gjennom journaler fra samtlige norske sykehus, sier Prestgaard.

Resultatene viser at 35 prosent av deltakerne økte sin fysiske form, mens 65 prosent reduserte sin aldersjusterte fysiske form. 177 menn, 13 prosent av deltakerne, fikk slag i løpet av oppfølgingsperioden.

– Vi fant at de som økte mest i fysisk form, uavhengig om man var i dårlig form eller i toppsjiktet da man startet, hadde halvparten så stor risiko for å få hjerneslag sammenlignet med det som tapte seg mest, sier forskeren.

Fakta om ESC

* Verdens største hjertekongress med cirka 33.000 deltakere fra mer enn 140 land.

* Over 4500 abstrakter med forskningsnyheter presenteres under kongressen, som strekker seg over fem dager i Barcelona. Blant dem er flere norske bidrag.

* Årets tema er «40 år med PCI», for å markere effekten av PCI (perkutan koronar intervensjon), en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer.

Kilde: European Society of Cardiology

Stor helsegevinst ved moderat bedre form
Analysene er justert for andre variabler som kunne tenke seg å være de egentlige underliggende årsakene, som blodtrykk, kolesterol og røyking. Prestgaard sier funnene er viktige fordi det viser at selv moderat økning i fysisk form hos middelaldrende menn har stor helsegevinst.

– Hvis du er i dårlig form kan du, ved å bedre formen din, ha samme risiko for slag som de som alltid har vært i god form. Det er altså aldri for sent å begynne å trene når det gjelder risiko for hjerneslag, oppsummerer Prestgaard.

Han understreker at funnene gjelder for hjerneslag, og ikke sier noe om hvordan endring i fysisk form påvirker risiko for andre sykdommer, som hjerteinfarkt og kreft.

– Kan ikke surfe på god form ved 50
Samtidig kan funnene tyde på at nedadgående form-kurve varsler økt risiko for hjerneslag.

– Hvis du er i god form når du er 50 år kan du ikke surfe på det resten av livet, påpeker han.

Han trekker frem følgende styrker og svakheter ved studien:

– En av de store metodiske styrkene til denne studien er den lange oppfølgingstiden og det faktum at samtlige er gjort rede for etter 28 års oppfølging. En åpenbar svakhet er at vi kun har menn av kaukasisk etnisitet samt et moderat antall deltagere.

Presenterte på ESC
Prestgaard presenterte studien muntlig på ESC fremfor kolleger fra hele verden. Han fikk flere oppfølgingsspørsmål.

– Det var spennende, og jeg merket at det var stor interesse for funnene. Trening er jo noe alle kan forholde seg til, sier doktorgradsstipendiaten.

Etter presentasjonen fikk han ros fra sin veileder, Sverre Kjeldsen, for klar og tydelig tale.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.