Innfører ny behandling av hjerneslag i Norge!

Fra www.dagensmedisin.no

Publisert: 2017-04-24 16:06
Lisbeth Nilsen
lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no

Innfører ny behandling av hjerneslag i Norge

Beslutningsforum sier ja til å innføre trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag.

Bildetekst: Blodpropp i hjernen: Blodpropp som tilstopper store blodårer i hjernen lar seg ikke alltid løse med trombolyse. For denne typen alvorlige hjerneslag kan trombektomi, fjerning av blodproppen endovaskulært, være god behandling.

Illustrasjon: Colourbox

Trombektomi er en endovaskulær fjerning av blodpropp via arteriene. Metoden kan være aktuell hos pasienter hvor blodproppen blokkerer store blodårer og ikke lar seg løse opp ved trombolyse eller hos pasienter som av medisinske grunner ikke kan få trombolyse.

Hittil har trombektomi ikke vært standardbehandling i Norge, og har vært utført bare ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. I fjor ble metoden brukt på cirka 150 pasienter med alvorlig hjerneslag.

Nå har Beslutningsforum i sitt møte mandag ettermiddag gitt klarsignal for å innføre metoden.

– Det er nå opp til regionene å utrede hvor mange steder dette skal gjøres, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, til Dagens Medisin.

Flere kvalitetsjusterte leveår
Metoderapporten, del 1, ble publisert av Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet i fjor sommer. Rapporten konkluderte med at trombektomi er effektiv og sikker behandlingsform for pasienter med akutt hjerneinfarkt med okklusjon av store blodkar.

Sannsynligheten for funksjonstap målt etter 90 dager er mindre etter trombektomi enn ved standardbehandling med trombolyse, som er medikamentell blodproppløsende behandling, alene.

I januar i år kom del 2, den helseøkonomiske analysen. Her er konklusjonen at trombektomi gir flere kvalitetsjusterte leveår enn trombolyse alene.

Gitt Kunnskapssenteret antakelser om at en investering på 10 millioner kroner til etablering av trombektomi ved to nye sentra og at alle pasienter behandles raskere enn fem timer fra symptomsdebut, er kostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) på 77.233 kroner.

Sensitivitetsanalyser viser at kostnadsparametere forbundet med behandling, oppfølgning, omsorg og pleie av pasienter etter hjerneinfarkt hadde størst påvirkning på resultatene.

Merkostnad på 18 millioner
Dersom 450 pasienter behandles med trombektomi, vil det medføre en merkostnad for helsetjenesten på cirka 18 millioner kroner. Dette forutsetter at kapasiteten for behandling er tilstrekkelig.

Leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, uttalte til Dagens Medisin da del 1 av metoderapporten forelå i fjor sommer, at trolig 1000 personer i Norge årlig er aktuelle for trombektomi. Det utgjør en andel på cirka 10 prosent, en andel som ble anslått i en review-artikkel i Lancet Neurology i 2015. Til sammenligning gjøres trombektomi på 18 prosent av slagpasientene i Sveits.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.