Lave kolesterolnivåer blant pasienter som får hjerneslag for andre gang.

Fra Hjertebloggen

Førsteforfatter:

Gerd Haga Bringeland
Lege i spesialisering
Nevrologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus

Finansieringskilder:

Universitetet i Bergen

Forskerne fant høyest sannsynlighet for tidligere hjerneslag hos de slagpasientene som hadde lavest kolesterolnivåer ved innleggelse.

Av 2514 akuttinnlagte hjerneinfarktpasienter i en ny studie fra Haukeland universitetssjukehus, hadde 429 vært lagt inn med slag også tidligere. Det viste seg at pasienter med kolesterolnivåer på 5,5 mmol/l hadde lavest sannsynlighet for å ha hatt hjerneslag tidligere, mens sannsynligheten var økt både for pasienter med lavere og høyere kolesterolnivåer.

Uventede funn

– Vi ble overrasket over sammenhengen mellom lave kolesterolnivåer og tidligere iskemisk hjerneslag, sier førsteforfatter Gerd Haga Bringeland. Resultatene kunne ikke forklares av at pasientene hadde lavt kolesterol på grunn av medisiner, ettersom forskerne gjorde tilsvarende funn i analyser der pasienter på kolesterolsenkende medisiner ble utelukket.

Blant pasienter som brukte kolesterolsenkende legemidler, var sannsynligheten for å ha hatt iskemisk hjerneslag tidligere lavere jo høyere kolesterolnivåene de hadde ved innleggelse.

– Det kan muligens forklares av at pasienter med tidligere hjerneslag var på mer intensiv kolesterolsenkende behandling enn andre som brukte statiner, sier Bringeland.

Økt dødelighet ved lave kolesterolnivåer

Forskerne inkluderte alle pasienter som ble lagt inn på Haukeland universitetssjukehus med hjerneinfarkt mellom februar 2006 og oktober 2012 og som hadde fått målt kolesterolnivåene sine ved innleggelse. Også etter justering for andre risikofaktorer var det en sammenheng mellom tidligere hjerneslag og både lave og høye kolesterolnivåer. Høyt kolesterol er en velkjent risikofaktor for åreforkalkning, og åreforkalkning i halspulsåren er blant de viktigste årsakene til iskemisk hjerneslag. Derfor forventet forskerne at pasientene som også tidligere hadde hatt slag hadde høyere kolesterolnivåer enn de som ble lagt inn for første gang.

– Man kunne tenke seg at pasienter med tidligere hjerneslag og høye kolesterolnivåer har høyere dødelighet enn tidligere slagpasient med lavere nivåer, og at det forklarer koblingen mellom lave kolesterolnivåer og tidligere slag i vår studie. Men resultatene våre tyder ikke på det, ettersom vi observerte at lave kolesterolnivåer var koblet til økt dødelighet fram til 2012 for en undergruppe av pasientene, sier Bringeland. Hun mener derfor resultatene er en indikasjon på at kolesterol bidrar i mer enn én mekanisme som har betydning for risikoen for å rammes av hjerneslag.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.