Gifte overlever oftere slag.

Fra www.forskning.no Av journalist Ingrid Spilde

Eldre som fortsatt er gift med sin første ektefelle har større sjanse for å overleve dersom de rammes av slag, ifølge amerikansk forskning.

Det er slett ikke noe nytt at ekteskap ser ut til å henge sammen med lengre liv. Allerede i 2002 skrev forskning.no at det å gifte seg var så positivt for helsa at det utlignet den negative effekten av røyking.

Siden det har ekteskap vært koblet til både lavere risiko for influensa og større overlevelse etter bypassoperasjoner, for å nevne noe.

Og nå kommer altså enda en sammenheng:

Sivilstatusen påvirker risikoen for å dø som følge av et slag, konkluderer forskerne Matthew Dupre og Renato Lopes

De har gått igjennom intervju-data fra over 2000 amerikanske slagpasienter. Resultatene viser at mennesker som aldri har vært gift hadde rundt 70 prosent høyere risiko for å dø like etter et slag, sammenlignet med folk som fortsatt var gift med sin første ektefelle.

De som var skilte eller enker og enkemenn hadde også rundt 25 prosent høyere risiko, mens de som hadde mistet flere ektefeller hadde cirka 40 prosent større risk.

Bedre adferd

Resultatene er ikke så mystiske.

Forskerne mener mye kan forklares av psykososiale faktorer som kan påvirke evnen til å komme seg etter sykdom, som det å ha barn og sosial støtte.

Tidligere undersøkelser har for eksempel vist at varige ekteskap gir stabilitet, både sosialt, psykologisk og økonomisk, skriver forskerne bak den nye studien.

Andre studier har pekt mot at ektefeller ofte oppfordrer hverandre til oppførsel som fremmer helsa, for eksempel det å spise skikkelig mat, mosjonere og å ta nødvendig medisin.

Vet egentlig ikke hvorfor

Likevel etterlater slike undersøkelser så klart en rekke ubesvarte spørsmål. For eksempel: Må man absolutt være gift, eller holder det å være langvarige samboere?

Tidligere undersøkelser fra Norge har for eksempel vist at samboerskap har like god effekt på psykisk helse som ekteskap.

En annen sak er at den amerikanske studien ikke sier noe om kvaliteten i forholdet. Det er ikke gitt at et dårlig ekteskap er knyttet til økt overlevelse.

Det er heller ikke helt sikkert at verken ekteskap eller samboerskap egentlig har noen reell beskyttende effekt. For undersøkelsen sier ikke noe om hva som fører til hva.

Kanskje er det noe annet – et personlighetstrekk, hva vet vi – som øker risikoen både for å ikke bli eller forbli gift, og for adferd som øker dødeligheten etter slag.

Dette kan nok bare framtidas forskning gi svar på.

Referanse:

M. E. Dupre, R. D. Lopes, Marital History and Survival After Stroke, Journal of the American Heart Association, desember 2016.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.