Kronisk syke betaler dyrt for budsjettforliket

Fra www.ffo.no:

Budsjettforliket mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om statsbudsjettet for 2017 er et svik mot kronisk syke mennesker. Regjeringens forslag om å fjerne sykdomslisten for gratis fysioterapi blir stående.

FFO er svært skuffet over at listen ikke ble prioritert i forhandlingene.

– Dette medfører en kraftig svekkelse av viktige tjenester for kronikere. Konsekvensen blir at egenandelen øker kraftig, noe som går hardt utover personer med mindre god økonomi. I verste fall kan det gå hardt utover folks helse, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Både KrF og Venstre gikk i sine alternative budsjetter inn for å la pasientene beholde denne retten, det samme ønsket opposisjonen på Stortinget. Men dette ble spilt bort i helgens forhandlinger.

Etterlyser en offensiv opptrappingsplan

Regjeringen leverte i samme statsbudsjett en svært svak opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Opptrappingsplanen skulle sette kommunene i stand til å yte mer på disse feltene, men det vil ikke være mulig med den svake satsingen det legges opp til i budsjettet.

– Vi mener at samarbeidspartiene må løfte både diagnoselisten og opptrappingsplanen i helse- og omsorgskomiteen, og sørge for en kvalitetsmessig bedre plan i revidert nasjonalbudsjett. Helsetilbudet til kronikere må sikres, sier Elvestad.

Sett sammen med fjerning av retten til gratis fysioterapi er dette en forverring og nedtrapping av helsetilbudet. FFO etterlyser en helhetlig og offensiv opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering.

– I denne planen må diagnoselisten og egenandeler settes i sammenheng for å skjerme utsatte grupper for høye utgifter, sier Elvestad.

Bak denne uttalelsen står: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norsk Revmatikerforbund, CP-foreningen, MS-forbundet og Norges Parkinsonforbund. 

For ytterligere kommentar, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig i FFO:  

Karoline Vårdal    Mobil: 977 166 34  Karoline.Vardal@ffo.no

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.