Nå kan du bestille reseptpliktige legemidler på nett.

Fra www.regjeringen.no:

I dag lanseres nettapotek for reseptpliktige legemidler i Norge. Nå kan innbyggerne bestille legemidler på nettet og få dem sendt direkte hjem på døren eller de kan hente dem på posten.

– Nettapotek vil forenkle og forbedre hverdagen til innbyggerne, og gi innbyggerne større valgfrihet og et mer variert tilbud i møte med helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Inntil nå har netthandel vært begrenset til salg av reseptfrie legemidler og andre apotekvarer. Nå blir det mulig å bestille også reseptpliktige legemidler på nett. Det ble gjort endringer i regelverket fra 1. januar 2016 som gjør det mulig for å etablere netthandel også med reseptpliktige legemidler. E-reseptløsningen er tilrettelagt for nettapotekløsninger.

– Nettapotek i kombinasjon med elektroniske resepter gir befolkningen enda bedre tilgang til trygge og effektive legemidler. Spesielt nyttig er det for grupper som er lite mobile eller bor i distriktene med lang vei til nærmeste reisevei. Jeg er glad for å lansere en tjeneste som tar oss enda et skritt videre i arbeidet med å bygge pasientens helsetjeneste, sier Høie.

Legen skriver e-resepten som før. Men i stedet for å måtte reise til apoteket, kan nå innbyggerne bestille legemidler på nettapoteket og få de levert direkte hjem på døren eller hente på posten.

-Nettapotek tar på denne måten digitaliseringen helt hjem i stua til folk og sparer innbyggeren for tid i kø eller i reisetid til apotek i en ellers travel hverdag, sier Høie.

På helsenorge.no under fanen “Min Helse” får innbyggeren full oversikt over aktive resepter, legemidler du har fått utlevert og antall utleveringer som er gjort.

FAKTA OM NETTAPOTEK:

  • På nettapotek kan innbyggeren nå også bestille reseptpliktige legemidler.
  • Reseptbelagte legemidler kan nå bestilles fra nett og sendes direkte hjem til deg på døren eller hentes på posten.
  • Innbygger må legitimere seg og signere for at varene er mottatt.
  • Etablering av nettapotek gjøres i tråd med lovverk, krav og føringer for håndtering av helseopplysninger.
  • Apoteket har plikt til å gi tilstrekkelig informasjon om legemidlet til at det kan brukes riktig. Dette kravet gjelder også når legemidlene bestilles via nettet.
  • helsenorge.no under fanen “Min Helse” får innbyggeren full oversikt over aktive resepter, legemidler du har fått utlevert og antall utleveringer som er gjort.
  • I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget 25 millioner kroner til etablering av nettapotek for reseptpliktige legemidler. Pengene har gått til å blant annet gjøre tilpasninger i e-reseptløsningen slik at det tilrettelegges for effektive nettapotekløsninger og som samtidig ivaretar sikkerhet rundt helseopplysninger om enkeltpersoner.
  • Nettapoteket kobler seg selv til e-reseptløsningen som forvaltes av Direktoratet for e-helse.
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.