Ekstra stipend fra Lånekassen ved nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming!

Fra Lånekassen:

(se www.lånekassen.no for mer informasjon under fanen “høyere og annen utdanning”, og “Så mye kan du få”.)

Ekstra stipend

Undervisningsåret 2016–2017 – Sist oppdatert: 13.06.2016
Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan få ekstra stipend.

Det ekstra stipendet på 3 549 kroner per måned kommer i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen. Dersom du er deltidsstudent, blir ekstrastipendet redusert tilsvarende deltidsprosenten din.

Stipendet blir behovsprøvd

Det ekstra stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året du har fått støtte, er klar.  

Krav til dokumentasjon

Dersom du allerede har søkt om ordinær støtte, kan du ettersende X-skjemaet.

Fyll ut skjemaet “Ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming” (X-skjema).

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevnetil å bekrefte på skjemaet at du

  • har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming
  • ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming

Dersom du søker om ekstra stipend på grunn av dysleksi, kan også logoped skrive under på skjemaet.

Send inn X-skjemaet til
Lånekassen
Postboks 430
Alnabru
0614 Oslo

Husk at du først må ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lanekassen.no, før du kan søke om ekstra stipend.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.