Prosjekt: Byrden av Slag i Europa.

 

Kings   safe   stroke

Prosjekt: Byrden av Slag i Europa

King’s College London har fått i oppdrag av Stroke Association in Storbritannia (på vegne av Stroke Alliance for Europe, SAFE) å iverksette et prosjekt om byrden av slag i Europa og hvordan pasienters behov blir ivaretatt av helsepersonell i Europa.

Hva vil prosjektet gi?

Ettersom flere overlever et hjerneslag, vil behovet for hjelp og støtte være stort og økende. Imidlertid er implementeringen av guidelines og organisering av slagbehandling forskjellig I de ulike land I Europa. Dette medfører varierende resultater for slagrammede. Prosjektet vil samle informasjon fra alle EU-land som vil gi en ajourført rapport om antall, hyppighet og resultater. Dette inkludere helsepolitikk, infrastruktur i helsetjenesten, helsetilbud og kvalitet i tilbudet samt evnen til å ta i bruk ny teknologi. Det vil gi nødvendig informasjon om tiltak for helsepolitikere, helsepersonell og frivillige slagforeninger.

Hvordan skal prosjektet organiseres?

Prosjektet vil bruke publiserte studier og informasjon fra slageksperter I hvert land. Vi vil ønske deltagelse fra klinikere, forskere og ledere av slagforeninger for å bringe til veie informasjon som ikke er lett tilgjengelig i databaser. Denne informasjonen inkluderer nasjonale strategier og guidelines, organisering av forebygging til oppfølging over tid, revisjon, epidemiologi og slagforeningenes rolle.

Hvem utfører prosjektet?

Et team ved King’s College London ledet av Professor Charles Wolfe og Professor Christopher McKevitt. Forskere som jobber med prosjektet er Dr Eva Emmett and Eleanor Stevens.

Når blir prosjektet ferdig?

Endelig rapport presenteres våren 2017.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.