Europeisk forskningsprogram vedrørende terapeutisk nedkjøling ved ischemisk slag!

safe   eurohyp-1

 

EUROHYP-1

EuroHYP-1 er et stort europeisk klinisk forskningsprogram for å se på fordeler med terapeutisk nedkjøling av voksne pasienter med ischemisk slag.

Studier av dyr har vist at nedkjøling til 35˚C reduserer skader til omkring 1/3 og nedkjøling til 34˚C til omkring 45 %. Studier blant mennesker med hjerneslag har vist en sammenheng mellom høy kroppstemperatur og dårlig resultat, og mellom lav kroppstemperatur og godt resultat. Nedkjøling gir bedre resultat også når hjerneskaden skyldes hjertefeil. Hypotermi synes derfor å være gunstig for behandling av pasienter med ischemisk slag. Nedkjøling av våkne pasienter med ischemisk slag til 35˚C har vist seg å være mulig og sikkert, men om det gir bedre funksjoner har ikke vært testet i en stor nok undersøkelse.

Målsetting

Å finne ut om nedkjøling av kroppstemperaturen til 34˚ eller 35˚C forbedrer funksjonene etter tre måneder hos pasienter med ischemisk slag.

Behandling

Nedkjølingen vil bli startet innen 6 timer fra symptomer på slag inntraff med å injisere nedkjølt saltholdig væske (4˚C) I 30-60 minutter etterfulgt av blodnedkjøling til 34-35˚C i 12 timer. Skjelving og ubehag vil bli forebygget med antiskjelving medisin. Alle pasienter vil få best mulig behandling, inkludert trombolyse.

 

Resultat

Funksjonene etter 3 måneder vil bli malt etter modified Rankin scale med å sammenligne dem som har blitt nedkjølt med dem som ikke har blitt nedkjølt.

For mer informasjon, se http://www.eurohyp1.eu/

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.