Europeisk forskning på hjerneslag som inntreffer om natten.

safe   Wake-up

WAKE-UP

For at trombolyse skal ha best virkning, må det gis innen 4,5 timer etter at symptomer på slag inntreffer. Imidlertid for omkring 20 % av de slagrammede vil startpunktet ikke kunne stadfestes fordi slaget inntraff om natten og symptomene ble først oppdaget om morgenen. Dette kalles wake-up slag.

Målsetting

WAKE-UP vil teste om ny sammenligning mellom to typer bilder av hjernen kan gjøre at klinikere kan finne ut om slaget startet innenfor 4.5 timer.

Behandling

To typer MR bilder vil bli tatt av pasienten når han kommer til sykehuset med mistanke om wake-up slag. Det første et DWI bilde vil vise om det er et infarkt. Det andre kalt FLAIR vil bare vise skader på hjernen hvis slaget inntraff for mer enn 4, 5 timer siden. Dersom både DWI bildet og FLAIR bildet viser skader på hjernen, kan ikke trombolyse brukes. Imidlertid hvis DWI viser skade, men ikke FLAIR, har vi en mismatch som betyr at pasienten kan få trombolyse.

Bildene nedefor viser en DWI-FLAIR mismatch.

.                 1                      2                            3                            4

hjerne 1

Skader (det hvite området) vises på bilde 1, men ikke på 2 og vises på 3, men ikke på 4. Disse pasientene kan få trombolyse.

Bildene her viser ingen DWI-FLAIR mismatch.

.                  1                      2                            3                            4

hjerne 2

Skader (det hvite området) vises på 1 og 2 og også på 3 og 4. Disse pasientene kan ikke få trombolyse.

Resultat

Funksjonaliteten til den slagrammede vil bli malt etter modified Rankin scale. Og man sammenligner dette mellom de som hadde en mismatch og de som ikke hadde det

For mer informasjon, se http://www.wakeup-stroke.eu/

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.