EFNA oppfordrer til en enkel aksjon på Hjernens dag 22.juli

Riktig god sommer til dere alle. Håper dere har gode dager med fine sommeropplevelser.

Den europeiske organisasjonen European Federation of Neurological Associations (EFNA) har pekt ut 22. juli som Hjernens dag. Denne dagen oppfordres vi til å være med i aksjonen «Together under the Umbrella». Målet er å spre budskapet om hvor utbredt hjernesykdommer er, at vi må se mer helhetlig på dem og få mer forskning og bedre behandling. Gjennom større oppmerksomhet ønsker EFNA å få myndighetene til satse mer på nevrofeltet. Dette er det samme som vi er opptatt av i Hjernerådet.

 

  1. juli passer ikke helt godt som aksjonsdag her i Norge pga. av ferietiden, men Europa har en annen ferietid enn Norge. EFNAs ide er såre enkel, så kanskje vi kan klare å få litt oppmerksomhet likevel. Ideen er slik: Ta et bilde av deg selv og noen andre under en paraply og spre det på Facebook den 22. juli sammen med en enkel tekst. Alt du trenger, er en paraply og en smarttelefon. Du kan lage en tekst selv ut fra f.eks. dette brevet eller søke på nett på «Together under the Umbrella». Nederst i dette brevet finner dere også noen tekstforslag som dere kan bruke eller bearbeide.

 

1 av 3 nordmenn – altså en tredjedel av folket – vil i løpet av sitt liv få en hjernesykdom. Med hjernesykdommer mener vi sykdommer og skader i hjernen, det sentrale og perifere nervesystemet, samt noen muskeltilstander. Dagens hjerneforskning er i rivende utvikling og det blir klarere at vi må se mer helhetlig på hjernesykdommene. Noen kan ha sammenheng med hverandre. De kan også være årsak til hverandre. Gjentatte hjerneslag er f.eks. den nest viktigste årsaken til utvikling av demens. Sykdommer som MS, Parkinson, CP, epilepsi o.l. kan gi kroniske lidelser livet ut. Trafikkulykker kan føre til ryggmargsskader som setter folk i rullestol resten av livet. Enkeltpersoner kan lide mye. Samfunnets kostnader er store. 25-30 prosent av helsebudsjettene går til disse sykdommene. Dette er mer enn kreft, hjerte/kar og diabetes til sammen. Men hjerneforskningen får bare ca. 8 prosent av forskningsmidlene. Tallene er omtrent de samme over hele Europa, sier European Brain Council. Vi trenger mer forebygging, mer forskning, bedre behandling og oppfølging. Målet er bedre hjernehelse i befolkningen.

Vi sier at folk har fått kreft som om det var én sykdom. Men kreft er mange sykdommer. Slik bør vi også tenke om hjernesykdommer. Vi må se mer helhetlig på dem og forstå at de hører sammen i en gruppe. Dermed er vi på EFNAs idé: «Together under the Umbrella».

Alt du trenger for å være med er en paraply og en smarttelefon. Ta et bilde av deg selv og en eller flere andre. Spre det på sosiale medier og bruk hashtaggen #UnderTheUmbrella. Vi sender også med logoen til Together under the Umbrella om du har lyst til å spre den sammen med ditt eget bilde. Under er noen forslag til budskap:

  1. Vi er sammen #UnderTheUmbrella på Hjernens dag 22. juli. Bli med oss for mer fokus på hjernesykdommene. 1 av 3 nordmenn får en hjernesykdom i løpet av livet.
  2. 1 av 3 nordmenn får en hjernesykdom i løpet av livet. Mange lider mye. Samfunnets kostnader er store, 25-30 prosent av helsebudsjettene. Bli med oss #UnderTheUmbrella på Hjernens dag 22.juli for mer forebygging og forskning, bedre behandling og oppfølging.
  3. juli er Hjernens dag. 1 av 3 nordmenn får en hjernesykdom i løpet av livet. Vi må se mer helhetlig på hjernesykdommene. Kom med oss #UnderTheUmbrella og be politikerne om en nasjonal hjerneplan.
  4. 1 av 3 får en hjernesykdom i løpet av livet. Hjernesykdommene koster samfunnet mer enn kreft, hjerte/kar og diabetes til sammen. Bli med oss #UnderTheUmbrella på Hjernens dag 22. juli for mer forebygging, mer hjerneforskning og bedre behandling.

Dere kan også legge til et budskap om den hjernesykdommen dere selv «tilhører».

Spre gjerne dette brevet til mennesker som dere tror kunne være interessert i å være med på aksjonen.

 

Håper vi sees på Facebook på 22.juli!

Together under the Umbrella!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.