Nytt regelverk for helsekrav til førerkort etter førerkortforskriften.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fra Helsedirektoratet:

Nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016:

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet har utarbeidet nytt regelverk for helsekrav for førerrett etter førerkortforskriften.

Regelverket vil bli fastsatt 1. juli, men for å gi rom for informasjon og opplæring har Vegdirektoratet og Helsedirektoratet bestemt at reglene skal gjelde fra 1. oktober.
Ny veileder til det nye regelverket blir publisert i begynnelsen av juli.
Veilederen gir svar på ofte stilte spørsmål om helsekrav og førerkort.

Logg inn

Logg inn