Del saken på
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Norsk Luftambulanse forsker på hjerneslag.

Les mer om Norsk luftambulanse sin forskning på www.norskluftambulanse.no

Hjerneslagprosjektet
Målet med dette forskningsprosjektet er å finne ut om anestesileger kan gi hjerneslagpasienter riktig diagnose og, på sikt, behandling utenfor sykehus. Da en fullt bemannet slagambulanse i oktober 2014 kjørte ut på veiene i Østfold, ble en av de viktigste milepælene i hjerneslagprosjektet nådd. Datainnsamlingen til forskningsprosjektet er godt i gang og vil gi grunnag for evidensbasert kunnskap om diagnostikk og behandling utenfor sykehus av pasienter med akutt sykdom i hjernen.

Slagambulansen er utstyrt med CT-skanner og annet avansert diagnostisk verktøy som allerede i høst har vist seg å være livreddende, også for pasientgrupper utover hjerneslag. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Sykehuset i Østfold, med støtte fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Stipendiat Maren Ranhoff Hov og medisinsk ansvarlig Thomas Lindner leder prosjektet.

Simualtion with ambulance fitted with a CT scanner, a so called "stroke ambulance", with paramedics in Sarpsborg, Norway. Part of research project by Chief medical adviser Dr. Thomas Lindner (right) and PhD candidate Maren Ranhoff (not in picture) , Norwegian Air Ambulance Foundation.

Interiøret i slagambulansen i Østfold, tatt under øvelse. Luftambulanselege Thomas Lindner i aksjon til høyre. Foto: Fredrik Naumann

Del saken på
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Logg inn