Regjeringens informasjonskampanje skal øke kunnskapen om risiko og symptomer på hjerneslag i befolkningen. Målet er at flere skal settes i stand til å redde liv.

– Ofte er det pårørende eller mannen i gata som er nærmest når noen rammes av hjerneslag, og da er det viktig at de kjenner til symptomene slik at de ringer 113. Vi har god slagbehandling i Norge, men det er avgjørende at personen kommer raskt til sykehus for å få blodproppløsende medisin, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Satsingen fra regjeringen er kjærkommen og helt i tråd med målet for forsknings- og utviklingsarbeidet som gjøres i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Vi har i flere år arbeidet for å gi hjerneslagpasienter langt raskere hjelp enn de får i dag, sier generalsekretær Hans Morten Lossius.

Slagambulansen

Med medlemmenes støtte satser Stiftelsen Norsk Luftambulanse årlig over 12 millioner kroner på arbeid for å gi slagrammede i Norge raskere behandling. Stiftelsen har utviklet en slagambulanse, en ambulanse utstyrt med CT-maskin. Målet er å undersøke om hjerneslagpasienter kan få riktig diagnose og rask behandling dersom hjernen blir fotografert allerede før de kommer på sykehuset.

– Målet vårt er å bringe diagnoseverktøy og behandling av hjerneslag ut av sykehuset og til der hvor pasientene er. Vi håper på å kunne gi slagrammede behandling i legehelikoptret om få år, sier Lossius.

Erfaringene fra slagambulansen har vist at riktig diagnose kan stilles av luftambulanseleger utenfor sykehuset, noe som sparer livsviktig tid og hjerneceller for slagpasienter. Etter et hjerneslag dør opp til to millioner hjerneceller hvert sekund. Stiftelsens slagambulanse er den eneste i Norge, og en av få i verden, og drives i samarbeid med Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge.  Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming.

I liket med helseminister Bent Høie mener generalsekretær Hans Morten Lossius at det å kjenne igjen symptomer på hjerneslag og tidlig varsle 113 er en forutsetning for at hjerneslagpasienter skal få rask behandling.

Lammelser i ansikt og ben, kombinert med talevansker er vanlige symptomer på slag.

Publisert: 12. mai 2016 av Norsk Luftambulanse