Nytt lokallag i Akershus – Follo

Lokallag for slagrammede stiftet i Follo

Stiftelsesmøte-20160426-Follo

«Interimsstyret i det nystartede lokallaget av Norsk forening for slagrammede, NFS Follo

FV: Knut Martin Haldorsen, Ås og Marianne de Bruyn Lundby, Nesodden som styremedlemmer og Bjørn Bakke, Drøbak som leder. Styreformann i NFS, Arne Hagen helt til høyre.

Tirsdag 26.april ble et nytt lokallag i Norsk forening for slagrammede (NFS) stiftet i Ski. Det nye laget har medlemmer i flere kommuner i Follo, og laget ble derfor gitt navnet NFS Follo. Tilstrekkelig mange av medlemmene møtte (noen meldte forfall) og det ble raskt enighet om stiftelse av det nye laget. Det ble dannet et interimsstyre med Bjørn Bakke, Drøbak som leder samt Marianne de Bruyn Lundby, Nesodden og Knut Martin Haldorsen, Ås som styremedlemmer. Lagets første ordinære årsmøte vil bli februar/mars neste år.

Det nye laget har som målsetting å arbeide for å redusere antall hjerneslag i Follo-kommunene Nesodden, Frogn, Vestby, Oppegård, Ski, Ås og Enebakk, bedre rehabiliteringstilbudet til slagrammede her, og arbeide for at tiden fra symptom på hjerneslag inntreffer til innleggelse på sykehus for behandling blir kortest mulig. Vi vil informere om risikofaktorer for hjerneslag og hvordan disse kan reduseres, og vi vil utføre helsepolitisk arbeid til beste for slagrammede.

En viktig målsetting for det nye laget, er også å lage et møtested for slagrammede i Follo. Et sted de kan treffes i gode og trygge omgivelser og snakke om saker av felles interesse. Det blir invitert til medlemsmøter med variert innhold som for eksempel quiz, sangkvelder, faglige foredrag, lokalhistorisk formidling. Det vil også arrangeres kurs for medlemmene som likepersonskurs, datakurs, synskurs for synsrammede. Og det vil inviteres til samtalegrupper for slagrammede og pårørende hvor mange temaer som for eksempel kognitive skader, personlighetsendringer, sosialt nettverk, mestring blir snakket om.

Vi vil også arrangere åpne møter hvor alle interesserte i Follo er velkomne og hvor det vil bli fokus på helsefaglige spørsmål som i hovedsak vil dreie seg om hjerneslag, men hvor også slagrammede forteller sin egen historie.

Hjerneslag er den tredje største årsak til død i Norge og den viktigste årsaken til uførethet. I Follo-regionen med ca. 138 000 mennesker, får i underkant av 300 personer hjerneslag hvert år om vi skal legge kjente tall til grunn.

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Bakke

Styreleder NFS Follo

Baybakken 9 1440 Drøbak M. 90144031 bakke.bj@gmail.com

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.