Et hjerneslag er et angrep på hjernen

[heading icon=”” type=”standard” size=”h2″ extra=””]Et hjerneslag er et angrep på hjernen[/heading]

For at hjernen skal fungere, må den ha konstant blodtilførsel som gir næring og oksygen til hjernecellene. Et hjerneslag inntreffer når blodtilførselene til deler av hjernen stopper opp slik at hjerneceller blir skadet eller dør.

I de verste tilfellene kan hjerneslag være dødelig eller gi varige funksjonshemninger.

En person kan bli nummen, veik eller lammet på en side av kroppen. Stemmen kan bli slørete og man får problemer med å finne ord og forstå hva som blir sagt. Noen mister synet eller ser utydelig, andre kan bli omtåket og noen får problemer med balansen.

Et hjerneslag er alltid medisinsk øyeblikkelig hjelp.

Det er viktig å kjenne til symptomene på hjerneslag og å få hjelp snarest mulig

Hvilken behandling kan hjerneslagpasienter få? Altepase (tPA) er den eneste trombosemedisinen tilgjengelig for behandling av ischemiske hjerneslag (blodpropp). Det kan bare brukes på noen pasienter da det er en risiko for blødning når den bryter ned blodproppen.

Kan øyeblikkelig hjelp utvises til å hjelpe dem som våkner med hjerneslag?

VÅKNE OPP MED HJERNESLAG – En ny sjanse for pasienter med akutt hjerneslag

Omkring 20 % av alle hjerneslag inntreffer når vi sover. For pasienter som våkner med symptomer på hjerneslag, er behandling med det blodproppoppløsende tPA ikke tilgjengelig.

tPA er bare sikkert å bruke på pasienter innen 4½ time etter symptomene inntreffer pga risiko for blødning. Når tidspunktet for symptomene er ukjent som vil være tilfelle når man sover, kan ikke pasientene få denne behandlingen.

VÅKNE OPP MED HJERNESLAG er en stor klinisk studie finansiert av EU for å teste sikkerhet og effekt ved bruk av tPA på pasienter som våkner opp med et hjerneslag. Forskningen bruker MR for å identifisere om pasienten er innenfor 4½ time vinduet og at de så kan få denne medisinen.

Majoriteten av hjerneslag oppstår pga en blodpropp som hindrer tilgang på blod til hjernen. Dersom hjernecellene ikke får oksygen vil de bli permanent ødelagt og resultere i langvarig funksjonsnedsettelse.

Å gi tPA til pasienter like etter symptomer på hjerneslag kan åpne opp blokkerte blodårer slik at blodet får strømme fritt og dermed redusere hjerneskaden. Behandlingen er meget effektiv dersom tPA gis innen 4½ time. 10 % vil bli helt friske og ⅓ av de behandlede pasientene viser bedre funksjonalitet etter å ha fått medisinen.

VÅKNE OPP MED HJERNESLAG – gruppen som er koordinert av dr Christian Gerloff ved det medisinske senteret ved universitet i Hamburg, Tyskland, har utviklet en metode med å bruke MR for å finne ut hvor lenge siden hjerneslaget inntraff. I en pilot studie på 543 pasienter med hjerneslag fant de at 80-90 % av pasientene hadde et bestemt MR mønster etter 4½ time.

EU kommisjonen har sett det enorme potensialet i dette diagnose mønsteret. Gruppen har mottatt nesten 12 millioner € for å finansiere randomiserte kliniske prøver på 800 pasienter på 40 forskjellige medisinske sentre i Tyskland, Belgia, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Spania.

Pasienter som våkner opp med hjerneslag vil ved disse sykehusene bli gitt en spesifikk type MR for å se om de er innenfor grensen på 4½ time og kan delta i forsøket. Pasientene vil bli gitt tPA eller placebo, og så vil man se hvilken gruppe som kommer best ut.

Dersom MR metoden kan bli brukt for nøyaktig å stadfeste starttidspunktet for pasienter som våkner med hjerneslag, antar man at 10.000 pasienter eller mer i Europa kan få tilbake sine funksjoner etter hjerneslag. Mange flere vil få redusert funksjonsnedsettelse pga tilgang til tPA behandling.

SAFE er en partner i denne forskningen og har vært involvert i å se om forskningsprotokollen samsvarer med pasientenes behov. SAFE vil også være en viktig partner i å spre resultatet av forskningen og betydningen for klinisk praksis.

NYHETER

Pasienter som har deltatt pr 30.6.2014

På denne dato har 382 pasienter deltatt i prosjektet med 153 tilfeldig utplukket og 229 sorteringsfeil.

WAKE-up

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.