Ny uføretrygd

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

I januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag.

Kravet for å få uførepensjon endres ikke. Men det blir blant annet endringer på hvordan pensjonen beregnes, hvilken inntekt det er tillatt å ha ved siden av pensjonen og hvordan uføretrygden skal beskattes.

Les mer hos på denne siden hos FFO: http://ffo.no/Aktuelt/ny-uforetrygd/

Logg inn

Logg inn