Markedsundersøkelse

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

En entrepenørstudent ved Universitetet i Agder  jobber med å utvikle en mobilapplikasjon som kan gjøre hverdagen enklere for hjerneslagrammede, mennesker som har talevansker, hukommelsevansker og”usynlige vansker” som følge av dette.

Hun har selv vært pårørende hele sitt liv og har sett utfordringer hjerneslag byr på.
Derfor samarbeider hun nå med en hjerneslagpasient om en brukervennlig app for å lette på noen av hverdagens utfordringer.

Hun ønsker i den forbindelse at flest mulig svarer på hennes markedsundersøkelse som du finner ved å trykke her.

Logg inn

Logg inn