Del saken på

Likepersonskurs og samtalegruppe for likepersoner

Likepersonskurs


Flere har meldt sin interesse for likepersonskurs de siste månedene. Siden det er utfordringer med å møtes fysisk og å reise, settes det opp to digitale likepersonskurs høsten 2020. Kursene blir online på plattformen Zoom.
 
Bruk av plattformen blir forklart for deltakerne i forkant. Deltakerne trenger ikke annet enn en datamaskin/laptop eller et nettbrett og en internett tilkobling for å delta.
 
Kursene holdes lørdag 31.10. og lørdag 28.11. fra 0930 til 1530. Det blir rikelig med pauser underveis.
 
Digitale kurs er noe mange ikke har vært bort i, og det blir derfor mulig å øve seg på Zoom på to dager på forhånd. Deltakerne kan øve seg på å koble seg opp og utforske verktøyet sammen med meg. Disse øvelsesdager er lørdag 17.10. og søndag 22.11., begge ganger mellom klokken 1000 og 1200. Deltakerne behøver ikke å være påkoblet hele tiden – det tar som regel ikke mer enn 15 – 20 minutter å bli varm i trøya. Deltakerne kan koble seg opp når som helst i det tidsrommet.
 
Laglederne oppfordres til å undersøker om det finnes medlemmer i lagene som kan tenke seg å være på kurs. Deltakerne får informasjonen de trenger for å øve seg og delta. Påmelding til kurs til likepersonsansvarlig@gmail.com.

Samtalegrupper for likepersoner


Disse er uformelle online møter, også på plattformen Zoom, der både likepersoner som har erfaring og de som er nye kan komme sammen og utveksle erfaringer. Også her vil de som ønsker det ha muligheten til å koble seg opp på forhånd for å øve på det tekniske.
 
Likepersoner kan delta en gang eller så mange ganger de ønsker. Dette er et forum der likepersoner kan skape et miljø seg i mellom uansett bosted.
 
Vi deler tips og snakker om praktiske problemer, grensesetting, selvstøtte, etikk og annet som dukker opp. Samtalene skjer følgende onsdager fra klokken 1830 – 1930:
 
04.11.20.
18.11.20.
06.01.21.
27.01.21.
 
Si gjerne fra på likepersonsansvarlig@gmail.com hvis du planlegger å delta.
 
Velkommen til trygge kurs og møteplasser i pandemien!
 
Del saken på

Logg inn

Logg inn