Del saken på

Hvordan bedre oppfølging av slagrammede? Stor konferanse om moderne slagrehabilitering i sykehus, i institusjon og i kommune

Gro Holmen (NFS) Inger R Bloch (NFS) Turid Aarseth, Høgskolen i Molde, Guttorm Eldøen, Molde sjukehus

Hver dag rammes rundt 40 personer av hjerneslag. Medisinske framskritt har bedret overlevelse og prognose, men mange har skader etter slaget de trenger hjelp til. Rehabilitering etter hjerneslag er en viktig rettighet og en god investering for å bedre livskvalitet.

Målet med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan slagrammede på et faglig grunnlag bør følges opp. To representanter fra et ledende fagmiljø vil formidle innsikt i moderne slagrehabilitering. Overlege Bente Thommessen (Ahus) vil snakke om kunnskapsgrunnlaget for moderne slagrehabilitering, mens overlege Antje Sundseth (Ahus) har satt tittelen «Den menneskelige hjernens plastisitet og rehabilitering» på sitt foredrag. I tillegg vil overlege Ingvild Rostad Kjeldberg (Fys. Med. Ålesund) redegjøre for status i rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal.

I den senere tid har spørsmål om rehabiliteringsinstitusjonenes framtidige rolle stått sentralt, men organisering av helhetlig oppfølging krever at en ser flere tilbud i sammenheng. Konferansen avsluttes med en paneldebatt som setter søkelys på organisering av rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal. Debatten vil bli ledet av høgskoledirektør Gerd Marit Langøy.

En nylig gjennomført undersøkelse blant slagrammede viser store mangler når det gjelder informasjon, hjelpetilbud og samordning av tjenestene. Mange opplever å bli «glemt» etter utskriving fra sykehus. Undersøkelsen er den første i sitt slag som på et bredt grunnlag måler slagrammedes egen opplevelse av oppfølging over tid – både når det gjelder sykehus, institusjoner og kommuner. Resultatene vil bli presentert innledningsvis på konferansen.

Undersøkelsen inngår i prosjektet Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv, og er kommet i stand gjennom initiativ fra Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og omegn. Gjennomføring har skjedd i et likeverdig samarbeid mellom NFS, Høgskolen i Molde og Molde sykehus. Arbeidet er finansiert av ExtraStiftelsen.

Som en avslutning på prosjektet inviterer Inger Bloch (NFS), Gro Holmen (NFS), Guttorm Eldøen (Molde sykehus) og Turid Aarseth (Høgskolen i Molde) fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, ledere, beslutningstakere, brukere og pårørende til dagskonferanse på Høgskolen i Molde tirsdag 10. september.

Del saken på

Logg inn

Logg inn