Del saken på

Informasjon om det foreslåtte samarbeidet mellom Norsk forening for slagrammede, Afasiforbundet, Landsforening for slagrammede og LHL Hjerneslag

Et enstemmig styre i NFS ønsker å komme med litt informasjon om det foreslåtte samarbeidet.
Afasiforbundet, Landsforening for slagrammede, Norsk forening for slagrammede og LHL Hjerneslag jobber med å utforme en avtale om et samarbeid fra sak-til-sak. Det er ikke snakk om sammenslåing av organisasjonene eller innsyn i hverandres medlemsregistre. Samarbeidet er først og fremst tenkt å være i saker som involverer myndighetene, slik at de fire organisasjonene kan stille med en sterk stemme når det gjelder situasjonen til slagrammede og pårørende.
Avtalen drøftes i disse dager. Samarbeidets endelige form er ennå ikke bestemt. Vi kommer tilbake med mer informasjon, og saken legges frem på årsmøtet til våren.
Del saken på

Logg inn

Logg inn